FinanslivEvent

Vill ni kommunicera med över 2000 personer som deltar årligen i Finanslivs olika evenemang?


Finansliv erbjuder olika sponsor aktiviteter, där ni får en maximal exponering mot finanssektorn.

Via Finansliv når ni 52 000 läsare varje utgåva, via oss kommunicerar ni med över hälften av finans- branschen För uppdaterad information gällande eventen gå in på http://www.finansliv.se/evenemang/


SPONSOR

Som sponsor får man inför varje enskilt event: - Logga och budskap i e-postutskick - Logga på anmälningssidan på webben - Logga i puffar i Finanslivs nyhetsbrev - Logga i annonser i magasinet

PÅ PLATS

- Synlighet på plats med monter/roll-up - Nämns från scenen alt av speaker - Arrangera aktivitet/utlottning mm – vi hjälper gärna till med idéer som gör dig synlig

EFTER EVENTEN

- Möjlighet att lägga med budskap i ”Tack för att du kom-mejl” - Nämns i mingelsida i magasinet.

Utöver detta grundpaket, special anpassar vi evenemangen efter sponsorerna förutsättningar, detta för att ge maximal exponering för ert varumärke.

AKTIVITETER 2014

Dessa olika aktiviteter kommer att äga rum under 2014:


Finanslivstil

Datum: 19 mars – 2 april – 30 april – 14 maj
Sponsorkostnad Guld: 40 000 kronor
Sponsorkostnad silver: 20 000 kronor

Business Modell Finance

Datum: den 26 mars.
Sponsorkostnad: 65 000 kronor

Chefsseminarium

Datum: den 6 maj.
Sponsorkostnad: 25 000 kronor

Finansloppet

Datum: den 27 alt 28 augusti.
Sponsorkostnad: 65 000 kronor